Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 12/11/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10T 31 1    
2 10I 30 2    
3 10L 30 3    
4 10H 31 4    
5 10S 30 5    
6 10V 32 6    
7 10G 29 7    
8 10A 31 8    
9 11T 30 9    
10 11I 29 10    
11 11L 29 11    
12 11H 30 12    
13 11S 30 13    
14 11V 31 14    
15 11G 30 15    
16 11A 30 16    
17 12T 29 17    
18 12I 17 18    
19 12L 30 19    
20 12H 30 20    
21 12S 28 21    
22 12V 30 22    
23 12G 28 23    
24 12A 28 24    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 10-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net