Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/03/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10T 30 1    
2 10I 30 2    
3 10L 29 3    
4 10H 30 4    
5 10S 30 5    
6 10V 31 6    
7 10G 30 7    
8 10A 30 8    
9 11T 29 9    
10 11I 17 10    
11 11L 30 11    
12 11H 30 12    
13 11S 28 13    
14 11V 30 14    
15 11U 13 15    
16 11D 15 16    
17 11A 28 17    
18 12T 30 18    
19 12I 23 19    
20 12L 30 20    
21 12H 32 21    
22 12S 27 22    
23 12V 29 23    
24 12G 22 24    
25 12A 32 25    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 05-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net