Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 12/11/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Hoài Nam 11S(3), 3
Hà Lệ Chi Sinh 11V(1), 11G(1), 11A(1), 3
Nguyễn Văn Hiền Toán 12L(4), 12V(4), 8
Dương Châu Dinh Sinh hoạt 12T(1), 1
Dương Châu Dinh Toán 12T(4), 12H(4), 8
Trương Thị Bé Toán 10L(4), 10G(4), 11S(4), 12
Nguyễn Khắc Bình Sinh hoạt 11G(1), 1
Nguyễn Khắc Bình Toán 11H(4), 11G(4), 8
Lê Thị Chi Sinh hoạt 12G(1), 1
Lê Thị Chi Toán 12G(4), 12A(4), 8
Trần Vinh Hợp Sinh hoạt 11T(1), 1
Trần Vinh Hợp Toán 11T(4), 4
Hoàng Thị Hà Toán 10H(4), 10V(4), 11I(4), 12
Đậu Anh Hùng Sinh hoạt 10T(1), 1
Đậu Anh Hùng Toán 10T(4), 4
Võ Tiến Du Toán 11L(4), 11V(4), 11A(4), 12
Lê Thị Nhung Toán 10I(4), 10S(4), 10A(4), 12
Trần Văn Cường Toán 12I(4), 12S(4), 8
Trần Văn Sáu 11T(3), 11H(3), 11A(2), 8
Nguyễn Đình Hiền 10T(3), 10S(3), 10G(2), 10A(2), 10
Lê Chí Sinh hoạt 12L(1), 1
Lê Chí 11V(2), 12T(3), 12L(3), 8
Trần Lê Hùng Sinh hoạt 11L(1), 1
Trần Lê Hùng 11I(3), 11L(3), 11G(2), 8
Lê Văn Hùng Sinh hoạt 10L(1), 1
Lê Văn Hùng 10I(3), 10L(3), 10V(2), 8
Nguyễn Thị Thanh Nga 10H(3), 12V(2), 12G(2), 12A(2), 9
Hoàng Văn Tiến 12I(3), 12H(3), 12S(3), 9
Nguyễn Thùy Dung CNCN 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11V(1), 11G(1), 11A(1), 12T(1), 12I(1), 12L(1), 12H(1), 12S(1), 12V(1), 12G(1), 12A(1), 16
Mai Hoa Cư Hóa 12I(3), 12L(3), 12S(3), 9
Phạm Xuân Phúc Hóa 10I(3), 10S(3), 10V(2), 10G(2), 10A(2), 12
Hoàng Thị Hương Giang Sinh hoạt 11H(1), 1
Hoàng Thị Hương Giang Hóa 11T(2), 11H(2), 4
Võ Thị Như Gái Sinh hoạt 11V(1), 1
Võ Thị Như Gái Hóa 11I(2), 11L(2), 11V(2), 11G(2), 11A(2), 10
Nguyễn Thị Hạnh Sinh hoạt 10H(1), 1
Nguyễn Thị Hạnh Hóa 10L(3), 10H(3), 6
Trần Thị Hiền Hóa 10T(3), 11S(2), 12G(2), 7
Nguyễn Trí Nguyên Sinh hoạt 12H(1), 1
Nguyễn Trí Nguyên Hóa 12T(3), 12H(3), 12V(2), 12A(2), 10
Nguyễn Phú Văn 12H(3), 3
Lê Thị Thúy Hằng Văn 12T(3), 12I(3), 12L(3), 12S(3), 12G(3), 15
Lê Si Na Sinh hoạt 12V(1), 1
Lê Si Na Văn 12V(4), 12A(3), 7
Thế Thị Thùy Dương Sinh hoạt 10V(1), 1
Thế Thị Thùy Dương Văn 10V(4), 10A(3), 7
Lê Nam Linh Văn 11T(4), 11I(4), 11H(4), 11S(4), 11G(4), 20
Nguyễn Thị Hải Xoan Văn 11L(4), 11V(4), 11A(4), 12
Lê Nguyễn Hạnh Nguyên Văn 10T(3), 10I(3), 10L(3), 10H(3), 10S(3), 10G(3), 18
Nguyễn Văn Minh Sinh hoạt 11I(1), 1
Nguyễn Văn Minh Tin 11T(1), 11I(1), 2
Hoàng Văn Diệu Sinh hoạt 10I(1), 1
Hoàng Văn Diệu Tin 10I(2), 2
Ngọc Thị Thúy Phương Tin 11S(1), 11V(1), 12L(2), 12H(2), 12S(2), 12G(2), 12A(2), 12
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tin 10T(2), 10L(2), 10H(2), 10G(2), 11L(1), 11H(1), 11G(1), 11A(1), 12
Hồ Văn Lâm Tin 10S(2), 10V(2), 10A(2), 6
Nguyễn Thần Phong Sinh hoạt 12I(1), 1
Nguyễn Thần Phong Tin 12T(2), 12I(2), 12V(2), 6
Nguyễn Văn Tiềm Sinh 12T(2), 12H(2), 12S(2), 6
Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh hoạt 10S(1), 1
Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh 10T(2), 10I(2), 10L(2), 10H(2), 10S(2), 10
Lê Thị Thu Phương Sinh 12I(2), 12L(2), 12A(2), 6
Hồ Thị Phương Oanh Sinh hoạt 11S(1), 1
Hồ Thị Phương Oanh Sinh 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 5
Bùi Thị Quỳnh Lê Sinh 10V(1), 10G(1), 10A(1), 12V(2), 12G(2), 7
Lê Thị Ngọc Trang Sinh hoạt 11A(1), 1
Lê Thị Ngọc Trang Anh 11A(3), 3
Hoàng Thị Mỹ Hạnh Sinh hoạt 10A(1), 1
Hoàng Thị Mỹ Hạnh Anh 10S(3), 10A(3), 6
Nguyễn Thị Minh Hằng Anh 10L(3), 10H(3), 10V(3), 11V(3), 12
Nguyễn Thị Phượng Anh 12H(3), 12S(3), 12G(3), 9
Võ Thị Linh Hà Sinh hoạt 12A(1), 1
Võ Thị Linh Hà Anh 12I(3), 12L(3), 12V(3), 12A(3), 12
Nguyễn Thị Thúy Hằng Anh 11L(3), 11S(3), 11G(3), 9
Nguyễn Thị Thùy Trang Anh 10T(3), 10I(3), 10G(3), 9
Bùi Thanh Vân Anh 11T(3), 11I(3), 11H(3), 12T(3), 12
Nguyễn Đức Sinh Địa 11S(1), 11V(1), 11G(1), 11A(1), 12V(2), 12A(2), 8
Nguyễn Viết Thành Địa 10S(2), 10V(2), 10G(2), 10A(2), 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 12
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Địa 12T(2), 12I(2), 12G(2), 6
Lê Thị Song Sử 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11V(1), 11G(1), 11A(1), 12S(2), 12V(2), 12
Phan Thành Hùng Sử 10T(1), 10I(1), 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 12G(2), 12A(2), 12
Phan Đình Trình Sử 12T(2), 12I(2), 12L(2), 12H(2), 8
Đoàn Thị Minh Hương GDCD 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11V(1), 11G(1), 11A(1), 12T(1), 12I(1), 10
Lê Thị Hồng Hạnh Sinh hoạt 12S(1), 1
Lê Thị Hồng Hạnh GDCD 10T(1), 10I(1), 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 12L(1), 12H(1), 12S(1), 12V(1), 12G(1), 12A(1), 14
Hoàng Thị Ngọc Lan Sinh hoạt 10G(1), 1
Hoàng Thị Ngọc Lan CNNN 10T(1), 10I(1), 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 8
Nguyễn Thị Thúy Hiền Địa 10T(2), 10I(2), 10L(2), 10H(2), 12L(2), 12H(2), 12S(2), 14

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 10-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net