Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/03/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Hoài Nam 10S(2), 2
Hà Lệ Chi Sinh 11A(2), 2
Nguyễn Văn Hiền Sinh hoạt 12T(1), 1
Nguyễn Văn Hiền Toán 12T(4), 12A(4), 8
Dương Châu Dinh Toán 11T(4), 11L(4), 8
Trương Thị Bé Toán 11H(4), 11V(4), 8
Nguyễn Khắc Bình Toán 10I(4), 10L(4), 10V(4), 12
Lê Thị Chi Sinh hoạt 12I(1), 1
Lê Thị Chi Toán 12I(4), 12S(4), 8
Trần Vinh Hợp Sinh hoạt 10T(1), 1
Trần Vinh Hợp Toán 10T(4), 10A(4), 8
Hoàng Thị Hà Toán 11S(4), 11U(4), 11A(4), 12
Đậu Anh Hùng Toán 12H(4), 12V(4), 8
Võ Tiến Du Toán 11I(4), 11D(4), 8
Lê Thị Nhung Toán 10H(4), 10S(4), 10G(4), 12
Trần Văn Cường Toán 12L(4), 12G(4), 8
Trần Văn Sáu Sinh hoạt 12L(1), 1
Trần Văn Sáu 10H(2), 10A(2), 12L(3), 7
Trần Văn Sáu CNCN 12L(1), 1
Nguyễn Đình Hiền 12T(3), 12I(3), 12S(3), 9
Nguyễn Đình Hiền CNCN 12T(1), 12I(1), 12S(1), 3
Lê Chí Sinh hoạt 11L(1), 1
Lê Chí 11L(2), 11S(2), 4
Lê Chí CNCN 11L(2), 11S(2), 4
Trần Lê Hùng Sinh hoạt 10L(1), 1
Trần Lê Hùng 10I(2), 10L(2), 4
Nguyễn Thị Thảo Sinh hoạt 10G(1), 1
Nguyễn Thị Thảo 10T(2), 10V(2), 10G(2), 12V(2), 12G(2), 12A(2), 12
Nguyễn Thị Thảo CNCN 12V(1), 12G(1), 12A(1), 3
Nguyễn Thị Thanh Nga Sinh hoạt 11D(1), 1
Nguyễn Thị Thanh Nga 11T(2), 11D(2), 11A(2), 12H(3), 9
Nguyễn Thị Thanh Nga CNCN 11T(2), 11D(2), 11A(2), 12H(1), 7
Hoàng Văn Tiến 11I(2), 11H(2), 11V(2), 11U(2), 8
Hoàng Văn Tiến CNCN 11I(2), 11H(2), 11V(2), 11U(2), 8
Mai Hoa Cư Hóa 11I(3), 11L(3), 11S(3), 9
Phạm Xuân Phúc Hóa 12T(2), 12L(2), 12V(2), 12A(2), 8
Hoàng Thị Hương Giang Sinh hoạt 10H(1), 1
Hoàng Thị Hương Giang Hóa 10H(2), 2
Võ Thị Như Gái Hóa 10T(2), 10I(2), 10V(2), 10A(2), 8
Nguyễn Thị Hạnh Sinh hoạt 12H(1), 1
Nguyễn Thị Hạnh Hóa 12I(2), 12H(2), 12S(2), 12G(2), 8
Trần Thị Hiền Hóa 11V(2), 11U(2), 11D(2), 6
Nguyễn Trí Nguyên Sinh hoạt 11H(1), 1
Nguyễn Trí Nguyên Hóa 11T(3), 11H(3), 11A(2), 8
Phạm Thị Thu Thảo Hóa 10L(2), 10S(2), 10G(2), 6
Nguyễn Phú Sinh hoạt 10V(1), 1
Nguyễn Phú Văn 10V(4), 4
Lê Thị Thúy Hằng Văn 12T(3), 12L(3), 12S(3), 9
Hồ Thị Trà Thương Sinh hoạt 12V(1), 1
Hồ Thị Trà Thương Văn 12V(4), 12A(3), 7
Lê Si Na Sinh hoạt 11V(1), 1
Lê Si Na Văn 11V(4), 11A(3), 7
Thế Thị Thùy Dương Văn 10T(3), 10S(3), 10G(3), 9
Nguyễn Thị Hà Thu Văn 12I(3), 12H(3), 12G(3), 9
Nguyễn Thị Vy Trang Văn 11T(3), 11L(3), 11D(3), 9
Lê Nam Linh Sinh hoạt 11S(1), 1
Lê Nam Linh Văn 11I(3), 11H(3), 11S(3), 9
Nguyễn Thị Hải Xoan Văn 10I(3), 10A(3), 6
Lê Nguyễn Hạnh Nguyên Văn 10L(3), 10H(3), 11U(3), 9
Nguyễn Văn Minh Sinh hoạt 10I(1), 1
Nguyễn Văn Minh Tin 10T(2), 10I(2), 4
Hoàng Văn Diệu Tin 12T(1), 12I(1), 12L(1), 12H(1), 4
Ngọc Thị Thúy Phương Tin 11L(2), 11H(2), 11S(2), 11U(2), 11D(2), 12S(1), 12V(1), 12G(1), 12A(1), 14
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tin 10G(2), 2
Hồ Văn Lâm Tin 10L(2), 10H(2), 10S(2), 10V(2), 10A(2), 10
Nguyễn Thần Phong Sinh hoạt 11I(1), 1
Nguyễn Thần Phong Tin 11T(2), 11I(2), 11V(2), 11A(2), 8
Nguyễn Văn Tiềm Sinh 11S(2), 12V(1), 12G(1), 12A(1), 5
Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh 11T(2), 11I(2), 11L(2), 11H(2), 11V(2), 11U(2), 11D(2), 14
Lê Thị Thu Phương Sinh hoạt 12S(1), 1
Lê Thị Thu Phương Sinh 12T(2), 12I(2), 12L(2), 12H(2), 12S(2), 10
Bùi Thị Quỳnh Lê Sinh hoạt 10S(1), 1
Bùi Thị Quỳnh Lê Sinh 10T(1), 10I(1), 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 8
Lê Thị Ngọc Trang Sinh hoạt 10A(1), 1
Lê Thị Ngọc Trang Anh 10S(3), 10A(3), 6
Hoàng Thị Mỹ Hạnh Anh 12T(3), 12I(3), 12H(3), 12V(3), 12
Nguyễn Thị Minh Hằng Anh 10L(3), 10H(3), 10G(3), 11S(3), 12
Nguyễn Thị Phượng Sinh hoạt 11U(1), 1
Nguyễn Thị Phượng Anh 11L(3), 11H(3), 11V(3), 11U(3), 12
Võ Thị Linh Hà Sinh hoạt 11A(1), 1
Võ Thị Linh Hà Anh 11I(3), 11D(3), 11A(3), 9
Nguyễn Thị Thúy Hằng Anh 10T(3), 10I(3), 10V(3), 11T(3), 12
Nguyễn Thị Thùy Trang Sinh hoạt 12A(1), 1
Nguyễn Thị Thùy Trang Anh 12L(3), 12S(3), 12G(3), 12A(3), 12
Nguyễn Đức Sinh Địa 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 11V(1), 11U(1), 8
Nguyễn Viết Thành Địa 10T(1), 10I(1), 12T(1), 12I(1), 12L(1), 12V(1), 12G(1), 12A(1), 8
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Địa 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11D(2), 11A(1), 12H(1), 12S(1), 10
Lê Thị Song Sử 10T(2), 10I(2), 10H(2), 10S(2), 10V(2), 10G(2), 12H(1), 12A(1), 14
Phan Thành Hùng Sinh hoạt 12G(1), 1
Phan Thành Hùng Sử 10L(2), 10A(2), 12T(1), 12I(1), 12L(1), 12V(1), 12G(2), 10
Phan Đình Trình Sử 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11D(1), 11A(1), 7
Trương Thị Xuân Sử 11V(1), 11U(2), 12S(1), 4
Đoàn Thị Minh Hương Sinh hoạt 11T(1), 1
Đoàn Thị Minh Hương GDCD 11T(1), 11I(1), 11L(1), 11H(1), 11S(1), 11V(1), 11U(1), 11D(1), 11A(1), 12I(1), 12S(1), 12V(1), 12G(1), 13
Lê Thị Hồng Hạnh GDCD 10T(1), 10I(1), 10L(1), 10H(1), 10S(1), 10V(1), 10G(1), 10A(1), 12T(1), 12L(1), 12H(1), 12A(1), 12
Hoàng Thị Ngọc Lan CNNN 10T(2), 10I(2), 10L(2), 10H(2), 10S(2), 10V(2), 10G(2), 10A(2), 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 05-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net