Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Hoài Nam                           11S       11S       11S                
Hà Lệ Chi                               11A 11G 11V                        
Nguyễn Văn Hiền                     12L     12V 12V 12L 12V                 12L 12L 12V    
Dương Châu Dinh   12H 12T 12T               12H 12T 12T                           12H 12H 12T
Trương Thị Bé           10G 10G       10L 10L       10G 10G       10L 10L                
Nguyễn Khắc Bình     11S   11H 11S 11G 11H     11G 11G 11H               11S   11H     11S 11G     11G
Lê Thị Chi   12A 12G     12A 12G 12G                         12G 12A       12A       12G
Trần Vinh Hợp   11T 11I     11I 11I                   11T 11I     11T 11T               11T
Hoàng Thị Hà   10V 10H       10V 10H           10H 10H               10V 10V            
Đậu Anh Hùng           10I 10I         10T   10I 10I           10T 10T             10T 10T
Võ Tiến Du   11L 11A   11V           11V   11A     11L 11V 11A     11A 11L       11V 11L      
Lê Thị Nhung   10A 10S       10A 10S           10A 10S           10A   10S              
Trần Văn Cường     12S   12I               12S   12I           12I 12I 12S 12S            
Trần Văn Sáu       11H 11A                                         11H 11H 11A    
Nguyễn Đình Hiền   10G       10A 10T                 10A   10G 10T 10T                    
Lê Chí                               12T 12L       12L 12T       12T     12L 12L
Trần Lê Hùng   11I       11L                             11L         11I 11I 11L   11L
Lê Văn Hùng   10L 10I         10L               10I 10I                 10L       10L
Nguyễn Thị Thảo   11V 11T   11G                     10S 10S 11T     10S 11V 11G     10V 10V 11T    
Nguyễn Thị Thanh Nga   10H                           10H 12G 12A     12V     10H   12G 12V 12A    
Hoàng Văn Tiến                     12H 12I       12I 12H   12S   12H         12S 12S   12I  
Nguyễn Thùy Dung       11I 12A   11L 12V         11T 11V 12L   11S 11H 12I 12T   11G 12H       11A 12S 12G  
Mai Hoa Cư   12L 12L 12I   12S 12S 12I               12S 12I 12L                        
Phạm Xuân Phúc   10I 10A     10S 10S 10V     10V 10I 10S 10G       10A 10G 10I                    
Hoàng Thị Hương Giang                               11H 11H                         11H
Võ Thị Như Gái           11V   11A               11G 11A 11L     11V         11G     11L 11V
Nguyễn Thị Hạnh           10H                                           10H 10H 10H
Trần Thị Hiền   12G     10T           10T                             10T 12G      
Nguyễn Trí Nguyên       12V 12H 12T 12A                   12T 12T 12V             12H 12H   12A 12H
Phạm Thị Thu Thảo           11T 11S 11I     11I 11T 10L     11S 10L 10L                        
Nguyễn Phú           12H                                   12H 12H          
Lê Thị Thúy Hằng   12I   12G                   12G 12G   12S 12S         12I 12I 12S          
Hồ Thị Trà Thương                                                            
Lê Si Na   12V 12V       12V 12A       12V 12A 12A                               12V
Thế Thị Thùy Dương     10V 10V                                   10A 10A       10A 10V 10V 10V
Nguyễn Thị Hà Thu   11A 11V 11V               11V 11V 11A               11A 11A              
Nguyễn Thị Vy Trang                                                            
Lê Nam Linh   11S 11G 11T 11T 11H 11H 11S     11S 11S 11G 11G   11I 11I 11G 11H 11H 11I 11I 11T 11T            
Nguyễn Thị Hải Xoan     11L 11L               11L   12L 12T               11L 12L 12L     12T 12T  
Lê Nguyễn Hạnh Nguyên   10T 10T 10H   10L 10L 10G     10S 10S 10I 10L             10H 10H 10T 10S   10I 10I 10G 10G  
Nguyễn Văn Minh                     11T                   11H         11L     11I 11I
Hoàng Văn Diệu                               10T         10I             10T 10I 10I
Ngọc Thị Thúy Phương     12H 11A 11S 11G   11V     12S 12S 12G     12H   12G 12L 12L                    
Nguyễn Thị Tuyết Trinh       10G 10G                                                  
Hồ Văn Lâm                         10A 10V       10H 10V 10S   10S 10L       10H 10A 10L  
Nguyễn Thần Phong       12A             12T                   12T   12A 12V   12V 12I 12I   12I
Nguyễn Văn Tiềm       12H 12T   12T 12S           12S 12H                              
Nguyễn Thị Thanh Huyền       10S 10I   10H 10T       10H 10T   10L     10S 10L                 10I   10S
Lê Thị Thu Phương       12L 12L           12I         12A                   12I 12A      
Hồ Thị Phương Oanh                     11H   11S 11I         11L             11T       11S
Bùi Thị Quỳnh Lê         12G 10V         10G 12G 12V     12V 10A                          
Ngô Quang Minh Hải           12V         12V                       12V              
Lê Thị Ngọc Trang                     11A 11A                                 11A 11A
Hoàng Thị Mỹ Hạnh   10S   10A 10A     10A                                       10S 10S 10A
Nguyễn Thị Minh Hằng                     10H 10V       11V 10H       10V 10V 11V     10H     11V  
Nguyễn Thị Phượng   12S       12G 12H 12H         12H   12S             12S 12G 12G            
Võ Thị Linh Hà     12I 10L 10L 12I   12L     12A 12A                 12A 12L   10L 12I     12L   12A
Nguyễn Thị Thúy Hằng       11G 11L               11L 11L                 11S 11S     11S 11G 11G  
Nguyễn Thị Thùy Trang           10T   10I         10G 10T 10T             10I 10I     10G 10G      
Bùi Thanh Vân             11T 11T       11I 11I 11T               11H 11I 12T 12T   12T 11H 11H  
Nguyễn Đức Sinh   11G 12A                           12A 12V                 11V 11S 12V  
Nguyễn Viết Thành                               10V 10V   10S   10G 10G   10A   10A 10S 11I 11T  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung   12T   12S 12S 12L 12L       12G 12T 12I     12G   12H 12H 12I                    
Lê Thị Song     11H 11S 12V 11A 11V 11G               11T 11L   11I 12S 12S 12V                
Phan Thành Hùng     10L 10T 10V           10A   10H 10S       10I 12G 12A   12G 10G 12A            
Phan Đình Trình             12I 12T       12L 12L 12H       12I 12T 12H                    
Trương Thị Xuân                                                            
Tạ Quang Hùng                                                            
Trương Quang Anh Tuấn                                                            
Đoàn Minh Nhật                                                            
Võ Kim Cương                                                            
Nguyễn Hữu Tuấn                                                            
Đoàn Thị Minh Hương         11I           11L 11H   12I             11G   12T     11A 11T 11V 11S  
Lê Thị Hồng Hạnh     10G   10S             10A 10V         10T 12A 10H   12H 12L 10I 12V   10L 12G 12S 12S
Hoàng Thị Ngọc Lan                     10I 10G       10L 10T 10V 10H             10S     10A 10G
Nguyễn Thị Thúy Hiền   11H   10I 10H   11A 11L                     10I 10L     10H 10T     10T 10L    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 15-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net