Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 12/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Hoài Nam                         11S         11S 11S                      
Hà Lệ Chi                               11V 11A 11G                        
Nguyễn Văn Hiền                     12L 12L 12V       12V 12V   12L             12L 12V    
Dương Châu Dinh   12T 12T 12H               12T 12T 12H                           12H 12H 12T
Trương Thị Bé           11S   10G               11S 11S 10L     10G   10L 10L   11S 10L 10G 10G  
Nguyễn Khắc Bình   11H       11H   11G     11G 11G 11H               11G 11H               11G
Lê Thị Chi   12G       12A 12A                           12G 12G 12A     12A     12G 12G
Trần Vinh Hợp   11T                           11T 11T       11T                 11T
Hoàng Thị Hà     11I 11I 10V     11I       10H 10H 10V     10H 10H       10V   11I         10V  
Đậu Anh Hùng   10T                 10T 10T                                 10T 10T
Võ Tiến Du   11L   11A 11A 11L   11V     11L 11V 11V               11A 11A       11V 11L      
Lê Thị Nhung   10A 10I     10S 10I         10A 10I 10I       10A   10S           10A 10S 10S    
Trần Văn Cường           12S 12S 12I     12I 12I 12S         12I   12S                    
Trần Văn Sáu     11H     11A 11T 11T               11H   11T               11A 11H      
Nguyễn Đình Hiền     10G                         10S 10S 10T 10T   10S   10T 10A   10G 10A      
Lê Chí                               12T   11V 12L   12L 12L 12T 11V   12T       12L
Trần Lê Hùng   11G     11I                     11I     11L   11L 11L         11G 11I   11L
Lê Văn Hùng   10I 10L     10I   10L               10V     10I 10L               10V   10L
Nguyễn Thị Thảo                                                            
Nguyễn Thị Thanh Nga         12G                     12V 12G       12V   10H 10H 12A 10H 12A      
Hoàng Văn Tiến           12I   12S               12S 12S   12H   12H 12H   12I 12I          
Nguyễn Thùy Dung   12H 12S 11L 11S   11G 11A               12A 11H   11I     12T 11V   12L 11T 12I 12G 12V  
Mai Hoa Cư   12L 12I 12I                       12L 12I 12S               12S 12S 12L    
Phạm Xuân Phúc   10S 10S 10V   10G 10G 10A       10I 10A 10S   10I 10I 10V                        
Hoàng Thị Hương Giang           11T         11T 11H                           11H       11H
Võ Thị Như Gái       11G   11I 11V       11V   11I     11L 11L 11A                 11A 11G   11V
Nguyễn Thị Hạnh           10H 10H       10L         10L                       10H 10L 10H
Trần Thị Hiền                               10T 10T   12G   11S 11S       12G 10T      
Nguyễn Trí Nguyên     12H 12A             12V 12V       12H 12T 12T               12H   12A 12T 12H
Phạm Thị Thu Thảo                                                            
Nguyễn Phú             12H 12H                               12H            
Lê Thị Thúy Hằng   12I 12L 12L 12T 12G 12G 12L     12S 12S   12T 12T           12I 12I 12S 12G            
Hồ Thị Trà Thương                                                            
Lê Si Na   12A 12V     12V 12V           12A 12A 12V                             12V
Thế Thị Thùy Dương   10V                 10A 10V 10V                           10V 10A 10A 10V
Nguyễn Thị Hà Thu                                                            
Nguyễn Thị Vy Trang                                                            
Lê Nam Linh   11I 11T 11T 11H 11G 11H 11S     11S 11S 11T 11H 11H 11G 11G 11I 11T   11I 11I 11G 11S            
Nguyễn Thị Hải Xoan   11A 11V 11V 11L   11A 11L                           11V 11A 11A     11V 11L 11L  
Lê Nguyễn Hạnh Nguyên   10H 10T 10T 10G 10L 10L 10T     10S 10S 10G 10G             10H 10H 10S 10I   10I 10I 10L    
Nguyễn Văn Minh                                                   11I     11T 11I
Hoàng Văn Diệu                                       10I 10I                 10I
Ngọc Thị Thúy Phương   11V 12A 12S 12H 12L 11S       12H 12G   12L 12S 12G 12A                          
Nguyễn Thị Tuyết Trinh     11G 10G 10H               11A 10L 10T     11H 10L 10H   10G 11L 10T            
Hồ Văn Lâm                                 10V 10S 10S     10A 10A 10V            
Nguyễn Thần Phong                                         12T 12V 12I     12V 12T   12I 12I
Nguyễn Văn Tiềm       12T 12S 12H 12T           12H 12S                                
Nguyễn Thị Thanh Huyền         10T   10S 10H       10L 10S 10T 10H   10L 10I                     10I 10S
Lê Thị Thu Phương         12L           12A 12A           12L   12I           12I        
Hồ Thị Phương Oanh                     11H 11L                             11I 11T 11S 11S
Bùi Thị Quỳnh Lê   10G 12G 12G 12V 10V 10A 12V                                            
Ngô Quang Minh Hải                                                            
Lê Thị Ngọc Trang                     11A 11A                                 11A 11A
Hoàng Thị Mỹ Hạnh     10A 10A 10S                               10A 10S             10S 10A
Nguyễn Thị Minh Hằng       10H 11V 11V 10V 10V     10V     10H 10L           11V 10L       10L 10H      
Nguyễn Thị Phượng   12S                     12G 12G 12H       12S 12H     12G 12S 12H          
Võ Thị Linh Hà   12V         12I 12A           12V 12I           12A 12A 12L 12L     12V 12I 12L 12A
Nguyễn Thị Thúy Hằng     11L 11S 11G               11L 11G                 11S 11L       11S 11G  
Nguyễn Thị Thùy Trang         10I           10G 10G     10I           10T 10T 10I     10T 10G      
Bùi Thanh Vân       11H 11T   11I 11H     11I 11I                   11T 11T 12T 12T     12T 11H  
Nguyễn Đức Sinh   11S 11A 12V                                   11G 12V 12A       11V 12A  
Nguyễn Viết Thành           10A 11L 10S               10G 10A   10V   10V   10G 11T   10S   11H 11I  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung         12I 12T         12G   12I         12G 12T                      
Lê Thị Song     11S                         11A 11I 11L 12V   12S   11H 12V   11G 11T 12S 11V  
Phan Thành Hùng     10V 10S 12A 10T   12G     10I   10L 10A 12G 10H   10G 12A                      
Phan Đình Trình             12L 12T       12H   12I 12L     12H 12I 12T                    
Trương Thị Xuân                                                            
Tạ Quang Hùng                                                            
Trương Quang Anh Tuấn                                                            
Đoàn Minh Nhật                                                            
Võ Kim Cương                                                            
Nguyễn Hữu Tuấn                                                            
Đoàn Thị Minh Hương                     12T 11T 11G     12I 11V       11H   11I     11L 11S 11A    
Lê Thị Hồng Hạnh   10L   10I 10A               12L   10S   12H 12A   12V     10V 10G 12S   12G 10T 10H 12S
Hoàng Thị Ngọc Lan                     10H   10T     10A 10G       10L 10I   10S   10V       10G
Nguyễn Thị Thúy Hiền     10H 10L 10L   10T 10I                 12L   10H 10T   12S 12H     12L 12H 10I 12S  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 10-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net