Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Hoài Nam                         10S           10S                      
Nguyễn Thị Hà Ân                                                            
Hà Lệ Chi                                     11A   11A                  
Nguyễn Văn Hiền                     12A 12A 12T     12T 12T       12A 12T           12A   12T
Dương Châu Dinh   11T 11L                             11L 11T     11L 11T       11T 11L    
Trương Thị Bé   11V                   11V 11H               11H     11V   11H 11H   11V  
Nguyễn Khắc Bình   10V   10I             10L 10V 10V     10L 10L 10I 10I   10L   10V 10I            
Lê Thị Chi   12I 12I 12S 12S           12I   12S                         12I     12S 12I
Trần Vinh Hợp       10A 10T           10A   10T 10T             10A   10T     10A       10T
Hoàng Thị Hà   11S 11U 11U 11A             11A 11U                 11A 11S 11U     11A 11S 11S  
Đậu Anh Hùng   12V 12V               12V   12H 12H                         12V 12H 12H  
Võ Tiến Du                     11I     11D             11D 11D 11I     11D 11I 11I    
Lê Thị Nhung   10H 10S   10G             10H 10H 10S     10H 10G 10G     10G 10S 10S            
Trần Văn Cường   12L 12L 12G                       12G   12L                 12L 12G 12G  
Trần Văn Sáu           12L   10H     10H 12L       12L 10A                     12L 10A 12L
Nguyễn Đình Hiền   12S 12S 12I 12T   12S 12I     12T 12T       12I 12I 12S 12T                      
Lê Chí       11L 11S           11L   11S 11S   11S 11L   11L                     11L
Trần Lê Hùng           10L   10I     10I 10L                                   10L
Lê Văn Hùng                                                            
Nguyễn Thị Thảo     10V 12A 12G 12G   12V     10G 12V 12A 12V   10G 10T 12A               10V 12G 10T   10G
Nguyễn Thị Thanh Nga   12H   11D 11D 12H 11A       11A 11T 11T   11D 12H 12H 11T 11D             11T   11A 11A 11D
Hoàng Văn Tiến   11I 11H   11I 11V 11H 11U     11V 11U 11I   11H 11H 11U 11U 11V             11I 11V      
Nguyễn Thùy Dung                                                            
Mai Hoa Cư     11I 11I 11L 11I 11S 11L                         11S 11S 11L              
Phạm Xuân Phúc                               12V 12L 12T       12A 12A     12L 12T 12V    
Hoàng Thị Hương Giang                                         10H               10H 10H
Võ Thị Như Gái           10T 10V                 10T   10A     10I 10A       10I 10V      
Nguyễn Thị Hạnh           12I   12H                         12S 12G 12H     12G 12I 12S   12H
Trần Thị Hiền           11D                   11D   11V     11U         11U   11V    
Nguyễn Trí Nguyên           11A   11T                         11T 11T 11H     11A   11H 11H 11H
Phạm Thị Thu Thảo                                         10S 10L 10G     10G 10S 10L    
Nguyễn Phú                               10V 10V                     10V 10V 10V
Lê Thị Thúy Hằng       12L 12L   12T 12L                     12S             12S 12S 12T 12T  
Hồ Thị Trà Thương           12V 12V 12A               12A 12A 12V                     12V 12V
Lê Si Na       11V 11V   11V 11A         11A 11A 11V                             11V
Thế Thị Thùy Dương   10T 10T       10G 10T       10S 10G 10G                           10S 10S  
Nguyễn Thị Hà Thu     12H 12H     12H 12G       12G 12G 12I       12I 12I                      
Nguyễn Thị Vy Trang     11T 11T   11T 11D 11D               11L 11D                 11L 11L      
Lê Nam Linh       11H 11H 11S 11I 11H               11I 11I                 11S 11S     11S
Nguyễn Thị Hải Xoan                       10I 10A 10A                         10A 10I 10I  
Lê Nguyễn Hạnh Nguyên       10H 10H 11U 10H 10L                                   10L 10L 11U 11U  
Nguyễn Văn Minh           10I         10T 10T   10I                               10I
Hoàng Văn Diệu                     12L 12I                           12T 12H      
Ngọc Thị Thúy Phương   12G 11D   11U 11L 12A 11S     11H 11S 11D 11U             12V 11H 12S 11L            
Nguyễn Thị Tuyết Trinh                                                       10G 10G  
Hồ Văn Lâm     10L 10S 10A             10A 10L 10V 10V             10S 10H 10H            
Nguyễn Thần Phong   11A                 11T 11I 11V               11I     11A   11V     11T 11I
Nguyễn Văn Tiềm       11S 12A               12V 12G 11S                              
Nguyễn Thị Thanh Huyền             11T 11I       11H 11L 11L 11U   11H 11I       11V 11V 11T     11U 11D 11D  
Lê Thị Thu Phương           12T   12S     12H   12L 12S             12T 12L 12I     12H     12I 12S
Hồ Thị Phương Oanh                                                            
Bùi Thị Quỳnh Lê           10V 10L 10G     10S     10H             10T 10I   10A           10S
Nguyễn Thị Hương                                                            
Ngô Quang Minh Hải                                                            
Lê Thị Ngọc Trang   10A 10A   10S                     10A 10S 10S                       10A
Hoàng Thị Mỹ Hạnh       12V 12I   12I 12T       12H 12I 12T     12V 12H 12H     12V 12T              
Nguyễn Thị Minh Hằng   10L 10G 10G             11S 10G   10L   10H 11S 11S 10L             10H 10H      
Nguyễn Thị Phượng   11H                 11U 11L   11V   11V 11V 11H 11U   11L 11U   11H         11L 11U
Võ Thị Linh Hà     11A 11A             11D 11D   11I 11I 11A   11D                     11I 11A
Nguyễn Thị Thúy Hằng     10I 10V 10V               10I 11T 11T     10T 10T       10I 10V       11T 10T  
Nguyễn Thị Thùy Trang   12A                 12G 12S   12L   12S 12S 12G     12L   12G     12A 12A   12L 12A
Bùi Thanh Vân                                                            
Nguyễn Đức Sinh   10G 10H     10S 10A       10V                   11V   11U 10L            
Nguyễn Viết Thành   10I 12G 12T   12A 12L                           12I 10T 12V              
Nguyễn Thị Cẩm Nhung   11D                 12S     11H 11L 11T 11A   11S   12H 11I   11D            
Lê Thị Song     12A 10T 10I 10H 10I 10V               10S 10G 10H 10V   10G 12H       10S 10T      
Phan Thành Hùng     12T 10L 12V 10A 12G                   12G 10L 10A     12I 12L             12G
Phan Đình Trình   11L 11S   11T                         11A 11H       11D 11I            
Trương Thị Xuân   11U       12S 11U 11V                                            
Tạ Quang Hùng                                                            
Trương Quang Anh Tuấn                                                            
Đoàn Minh Nhật                                                            
Võ Kim Cương                                                            
Nguyễn Hữu Tuấn                                                            
Đoàn Thị Minh Hương     11V     11H 11L                 11U 11T   11I   12G 12S 11A 11S   12V 11D 12I   11T
Lê Thị Hồng Hạnh   12T     12H   10T 10S                   10V 12L     10H 10L 10G     10I 10A 12A  
Hoàng Thị Ngọc Lan   10S     10L 10G 10S 10A               10I 10I   10H   10V 10V 10A 10T   10T 10G 10H 10L  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 05-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net