Nhà trường đã chuyển sang website mới tại địa chỉ: thptchuyenlequydon.quangtri.edu.vn. Mong các bạn vui lòng truy cập địa chỉ trên.

Video Clip

 • Những người ở lại trong lòng đất

  Trương Nhất Nguyên - Á khoa khối B toàn quốc

  Địa đạo Vịnh Mốc - Huyền thoại trong lòng đất...

  Tin về thành tích IOE năm học 2014-2015 trên...

  Phóng sự về trường trên sóng QTV

 • Thư viện hình ảnh

  Lịch thi & phòng thi

  Lịch thi & phòng thi

  Liên kết

  Trang nhất » Tin tức tổng hợp

  Kết quả Hội nghị BCH Trung ương 4 (khóa XII)
  Ngày tạo: 03/11/2016   Lượt xem: 1107

  Qua 6 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ tập thể, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận các đề án, báo cáo quan trọng.

  Đây là hội nghị quan trọng đã thông qua nhiều nội dung như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tình hình KT-XH năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, tình hình thực hiện NSNN năm 2016, dự toán NSNN năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Báo cáo chuyên đề về tình hình Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện Philippin-Trung Quốc và các báo cáo công việc của Bộ Chính trị đã giải quyết sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4.

  Đối với nội dung “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, hội nghị đã chỉ ra 8 vấn đề quan tâm với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, vì vậy BCH Trung ương đưa ra 4 nhóm giải pháp để tập trung chấn chỉnh, thực hiện gồm giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng vai trò của chi bộ, đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu từ Bộ Chính trị cho đến các cấp ủy cơ sở. Coi trọng đánh giá chất lượng đảng viên, xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ từ kết quả hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đề cao trách nhiệm của các lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ. Xử lý nghiêm các thành phần chống đối Đảng, Nhà nước. Đề cao vai trò kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, bổ sung thêm thành viên của Ủy ban Kiểm tra để tăng thêm sức mạnh, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân.

  Về tình hình KT-XH năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, tình hình thực hiện NSNN năm 2016, dự toán NSNN năm 2017 có rất nhiều ý kiến tham gia, đóng góp vào báo cáo trình bày tại hội nghị. Hội nghị Trung ương 4 xác định năm 2017 dự báo còn nhiều khó khăn. Ngoài nước cục diện chính trị diễn biến phức tạp. Các chủ trương, quan điểm về thay đổi, hợp tác giữa các đối tác kinh tế của các nước lớn đang gây bất lợi cho nền kinh tế nước ta, vì vậy Trung ương đặt ra các chỉ tiêu phát triển KT-XH bao gồm 8 nhiệm vụ chủ yếu: Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế; xây dựng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến về môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện có kết quả kế hoạch đầu tư công trung hạn; tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường tiềm lực và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong các giải pháp có nội dung tái cơ cấu doanh nghiệp, Hội nghị Trung ương 4 đã cân nhắc nếu làm không khoa học, chặt chẽ thì sẽ thất bại. Tái cơ cấu nhưng phải giữ lại một phần vốn nhà nước chứ không bán toàn bộ tài sản nhà nước, từ đó tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy kinh tế vĩ mô phát triển.

  Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hội nghị Trung ương 4 thống nhất nhận định trong nhiệm kỳ khóa XI, toàn bộ hệ thống chính trị đã tích cực tiến hành đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng hiệu quả chưa cao do phần lớn dựa vào mô hình cũ, tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng đầu tư, tăng số lượng lao động, chưa dựa vào tăng năng suất lao động, ứng dụng KHCN…Với quan điểm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn tăng trưởng với tái cơ cấu kinh tế…Hội nghị Trung ương 4 đã quyết định thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gồm tăng cường đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ theo hướng hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

  Đối với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, một khi nước ta gia nhập WTO chịu nhiều sức ép do nhận diện chưa đúng về những thuận lợi và khó khăn khi gia nhập tổ chức WTO, điều tra chưa sâu về các sức ép cạnh tranh ngày càng tăng cao giữa các nền kinh tế. Từ việc nhận diện những khó khăn như thế, Hội nghị Trung ương 4 đặt ra mục tiêu phải ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững đường lối đối ngoại. Hội nhập kinh tế là quan trọng nhưng phải đảm bảo độc lập, tự chủ, củng cố, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, sau khi phân tích một cách khách quan, chính xác các điều kiện và những tác động từ nhiều phía, BCH Trung ương đã thảo luận và quyết định tạm dừng dự án, giao Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, xem xét, quyết định...

  Trước sự thành công của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


  Các tin khác:
  Các tin cũ hơn:

  Tìm kiếm

  Thi thử THPT QG

  TV tuyển sinh và du học

  Tư vấn tuyển sinh và du học

  Học sinh tiêu biểu

  Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng

  Thông tin: Lớp 12 Hóa

  Thành tích: Giải Nhì HSGQG môn Hóa năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Đình Sáng

  Thông tin: Lớp 11 Hóa

  Thành tích: Giải Nhì HSGQG môn Hóa năm 2017

  Họ tên: Đặng Quỳnh Giao

  Thông tin: Lớp 12 Anh

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

  Họ tên: Hồ Thu Thủy

  Thông tin: Lớp 11 Anh

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Hữu Phong

  Thông tin: Lớp 12 Tin

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tin năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Tường Lanh

  Thông tin: Lớp 12 Văn

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Văn năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt

  Thông tin: Lớp 11 Toán

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Toán năm 2017

  Họ tên: Trần Lê Anh Quân

  Thông tin: Lớp 12 Anh

  Thành tích: Giải KK HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Hữu Hiếu

  Thông tin: Lớp 11 Tin

  Thành tích: Giải KK HSGQG môn Tin năm 2017

  Họ tên: Trần Khánh Hà

  Thông tin: Lớp 12 Văn

  Thành tích: Giải KK HSGQG môn Văn năm 2017

  Họ tên: Phạm Lâm Phương Quỳnh

  Thông tin: Lớp 12 Văn

  Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Văn năm 2017

  Họ tên: Phan Minh Phu

  Thông tin: Lớp 12 Địa

  Thành tích: Giải KK HSGQG môn Địa lý năm 2017

  Họ tên: Võ Thục Khánh Huyền

  Thông tin: Lớp 10 Toán

  Thành tích: HCB Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ tại Singapore năm 2017

  Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt

  Thông tin: Lớp 12 Toán

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Toán năm học 2017-2018

  Họ tên: Lê Minh Thắng

  Thông tin: Lớp 11 Lý

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2017-2018

  Họ tên: Nguyễn Nhật Thiên

  Thông tin: Lớp 11 Hóa

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Hóa học năm học 2017-2018

  Họ tên: Ngô Thị Phụng

  Thông tin: Lớp 12 Sinh

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Sinh học năm học 2017-2018

  Họ tên: Đinh Nguyễn Ngọc Khánh

  Thông tin: Lớp 11 Văn

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2017-2018

  Họ tên: Trần Anh Thư

  Thông tin: Lớp 11 Sử

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2017-2018

  Họ tên: Lê Thị Hoài Phượng

  Thông tin: Lớp 12 Sử-Địa

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2017-2018

  Họ tên: Trần Thị Mỹ Huyền

  Thông tin: Lớp 11 Địa

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Địa lý năm học 2017-2018

  Họ tên: Hồ Thu Thủy

  Thông tin: Lớp 12 Anh

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

  Họ tên: Hoàng Thị Quỳnh Giao

  Thông tin: Lớp 12 Anh

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

  Họ tên: Lê Hoàng Hạnh Lan

  Thông tin: Lớp 11 Anh

  Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

  Họ tên: Nguyễn Quang Nghĩa

  Thông tin: Lớp 11 Anh

  Thành tích: Giải Nhất Chinh phục năm 2017

  Thay lời tri ân

  Họ tên: Tập thể lớp Toán - Tin (94-97)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: 5.000.000đ (thành lập trường) và 15.000.000đ (HB)

  Họ tên: Tập thể lớp Toán-Lý-Tin (92-95)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: 20.000.000đ

  Họ tên: Cựu học sinh

  Thông tin: Khóa 1993-1996

  Đóng góp: 20.000.000đ

  Họ tên: Tập thể lớp Toán-Tin và Hóa-Sinh (95-98)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: 16.000.000đ

  Họ tên: Tập thể lớp Lý - Hóa (94-97)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: 7.500.000đ (50% ủng hộ trường, 50% HB)

  Họ tên: Đào Thiên Hương

  Thông tin: Chuyên Toán 1993-1996

  Đóng góp: 10.000.000đ (HB)

  Họ tên: Đoàn Hồ Đức Lễ

  Thông tin: Chuyên Hóa 1995-1998

  Đóng góp: 5.000.000đ

  Họ tên: Trần Ngọc Lưu

  Thông tin: Chuyên Toán 1995-1998

  Đóng góp: 5.000.000đ

  Họ tên: Hồ Ngọc Thăng

  Thông tin: Chuyên Hóa 1995-1998

  Đóng góp: 5.000.000đ

  Họ tên: Lê Trần Bảo

  Thông tin: Chuyên Lý 1994-1997

  Đóng góp: 5.000.000đ (HB)

  Họ tên: Hồ Ngọc Tân + Nguyễn Nữ Thanh Hương

  Thông tin: Chuyên Toán 1998-2001 + Chuyên Lý 2000-2003

  Đóng góp: 5.000.000đ

  Họ tên: Phan Thị Minh Nghĩa

  Thông tin: Chuyên Văn 1991-1993

  Đóng góp: 2.000.000đ

  Họ tên: Phan Thanh Chung

  Thông tin: Chuyên Hóa 2000-2003

  Đóng góp: 1.000.000đ

  Họ tên: Lê Công Nam

  Thông tin: Chuyên Lý 1991-1994

  Đóng góp: 800.000đ

  Họ tên: Nguyễn Hà Lan Phương

  Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

  Đóng góp: 500.000đ

  Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

  Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

  Đóng góp: 500.000đ

  Họ tên: Trần Tiến Dũng

  Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

  Đóng góp: 500.000đ

  Họ tên: Tô Thị Ngọc Thùy

  Thông tin: Chuyên Toán 1995-1998

  Đóng góp: 200.000đ

  Họ tên: Phạm Văn Thọ

  Thông tin: cựu học sinh khóa 1990-1993

  Đóng góp: 1.000.000đ

  Họ tên: Tập thể lớp Toán - Tin (94-97)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: bổ sung 2.000.000đ (HB)

  Họ tên: Tập thể lớp Lý - Hóa (94-97)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: bổ sung 10.500.000đ (tổng: 18.000.000đ - 13.000.000 (HB) + 5.000.000đ (lễ hội))

  Họ tên: Tập thể lớp Văn - Anh (94-97)

  Thông tin: cựu học sinh

  Đóng góp: 3.000.000đ

  Họ tên: Đoàn Tín Nghĩa

  Thông tin: Chuyên Toán 1997-2000

  Đóng góp: 1.000.000đ

  Họ tên: Cựu học sinh

  Thông tin: Chuyên Hóa 2000-2003

  Đóng góp: 9.000.000đ (HB)

  Họ tên: Lớp Văn-Anh, Toán, Lý, Hóa, Tin

  Thông tin: cựu học sinh khóa 1999-2002

  Đóng góp: 32.100.000đ (trong đó có 25.600.000đ tiền quà tặng)

  Tiện ích

  •Thống kê truy cập

  3568246
  loading
  Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]