Nhà trường đã chuyển sang website mới tại địa chỉ: thptchuyenlequydon.quangtri.edu.vn. Mong các bạn vui lòng truy cập địa chỉ trên.

Video Clip

  • Những người ở lại trong lòng đất

    Trương Nhất Nguyên - Á khoa khối B toàn quốc

    Địa đạo Vịnh Mốc - Huyền thoại trong lòng đất...

    Tin về thành tích IOE năm học 2014-2015 trên...

    Phóng sự về trường trên sóng QTV

  • Thư viện hình ảnh

    Lịch thi & phòng thi

    Lịch thi & phòng thi

    Liên kết

    26.3.2017
    26.3
    26.3.2017
    26.3
    26.3.2017
    26.3
    Trao HB đội tuyển HSGQG
    Thủ khoa
    Trao HB đội tuyển HSGQG
    cựu học sinh 1993-1996
    Ký kết ATGT
    ký kết
    Ký kết ATGT
    ký kết
    Ký kết ATGT
    ký kết
    Khai giảng năm học 2016-2017
    KG
    Khai giảng năm học 2016-2017
    KG
    Khai giảng năm học 2016-2017
    KG
    Khai giảng năm học 2016-2017
    KG
    Khai giảng năm học 2016-2017
    KG
    Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
    khen thuong
    Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
    khen thuong
    Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
    khen thuong
    Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
    khen thuong
    Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017
    CTĐ
    Chia tay thầy Ninh
    tặng hoa
    Chia tay thầy Ninh
    tặng hoa
    Chia tay thầy Ninh
    tặng hoa
    Chia tay thầy Ninh
    tặng hoa
    Hội nghị CTĐ
    BCH mới
    Trao giải ĐBBB 2016
    KK
    1 2 3 4 5  ... 

    Tìm kiếm

    Thi thử THPT QG

    TV tuyển sinh và du học

    Tư vấn tuyển sinh và du học

    Học sinh tiêu biểu

    Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng

    Thông tin: Lớp 12 Hóa

    Thành tích: Giải Nhì HSGQG môn Hóa năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Đình Sáng

    Thông tin: Lớp 11 Hóa

    Thành tích: Giải Nhì HSGQG môn Hóa năm 2017

    Họ tên: Đặng Quỳnh Giao

    Thông tin: Lớp 12 Anh

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

    Họ tên: Hồ Thu Thủy

    Thông tin: Lớp 11 Anh

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Hữu Phong

    Thông tin: Lớp 12 Tin

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Tin năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Tường Lanh

    Thông tin: Lớp 12 Văn

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Văn năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt

    Thông tin: Lớp 11 Toán

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Toán năm 2017

    Họ tên: Trần Lê Anh Quân

    Thông tin: Lớp 12 Anh

    Thành tích: Giải KK HSGQG môn Tiếng Anh năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Hữu Hiếu

    Thông tin: Lớp 11 Tin

    Thành tích: Giải KK HSGQG môn Tin năm 2017

    Họ tên: Trần Khánh Hà

    Thông tin: Lớp 12 Văn

    Thành tích: Giải KK HSGQG môn Văn năm 2017

    Họ tên: Phạm Lâm Phương Quỳnh

    Thông tin: Lớp 12 Văn

    Thành tích: Giải Ba HSGQG môn Văn năm 2017

    Họ tên: Phan Minh Phu

    Thông tin: Lớp 12 Địa

    Thành tích: Giải KK HSGQG môn Địa lý năm 2017

    Họ tên: Võ Thục Khánh Huyền

    Thông tin: Lớp 10 Toán

    Thành tích: HCB Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ tại Singapore năm 2017

    Họ tên: Nguyễn Tiến Đạt

    Thông tin: Lớp 12 Toán

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Toán năm học 2017-2018

    Họ tên: Lê Minh Thắng

    Thông tin: Lớp 11 Lý

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2017-2018

    Họ tên: Nguyễn Nhật Thiên

    Thông tin: Lớp 11 Hóa

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Hóa học năm học 2017-2018

    Họ tên: Ngô Thị Phụng

    Thông tin: Lớp 12 Sinh

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Sinh học năm học 2017-2018

    Họ tên: Đinh Nguyễn Ngọc Khánh

    Thông tin: Lớp 11 Văn

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2017-2018

    Họ tên: Trần Anh Thư

    Thông tin: Lớp 11 Sử

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2017-2018

    Họ tên: Lê Thị Hoài Phượng

    Thông tin: Lớp 12 Sử-Địa

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2017-2018

    Họ tên: Trần Thị Mỹ Huyền

    Thông tin: Lớp 11 Địa

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Địa lý năm học 2017-2018

    Họ tên: Hồ Thu Thủy

    Thông tin: Lớp 12 Anh

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

    Họ tên: Hoàng Thị Quỳnh Giao

    Thông tin: Lớp 12 Anh

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

    Họ tên: Lê Hoàng Hạnh Lan

    Thông tin: Lớp 11 Anh

    Thành tích: Giải Nhất HSGVH lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018

    Họ tên: Nguyễn Quang Nghĩa

    Thông tin: Lớp 11 Anh

    Thành tích: Giải Nhất Chinh phục năm 2017

    Thay lời tri ân

    Họ tên: Tập thể lớp Toán - Tin (94-97)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: 5.000.000đ (thành lập trường) và 15.000.000đ (HB)

    Họ tên: Tập thể lớp Toán-Lý-Tin (92-95)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: 20.000.000đ

    Họ tên: Cựu học sinh

    Thông tin: Khóa 1993-1996

    Đóng góp: 20.000.000đ

    Họ tên: Tập thể lớp Toán-Tin và Hóa-Sinh (95-98)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: 16.000.000đ

    Họ tên: Tập thể lớp Lý - Hóa (94-97)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: 7.500.000đ (50% ủng hộ trường, 50% HB)

    Họ tên: Đào Thiên Hương

    Thông tin: Chuyên Toán 1993-1996

    Đóng góp: 10.000.000đ (HB)

    Họ tên: Đoàn Hồ Đức Lễ

    Thông tin: Chuyên Hóa 1995-1998

    Đóng góp: 5.000.000đ

    Họ tên: Trần Ngọc Lưu

    Thông tin: Chuyên Toán 1995-1998

    Đóng góp: 5.000.000đ

    Họ tên: Hồ Ngọc Thăng

    Thông tin: Chuyên Hóa 1995-1998

    Đóng góp: 5.000.000đ

    Họ tên: Lê Trần Bảo

    Thông tin: Chuyên Lý 1994-1997

    Đóng góp: 5.000.000đ (HB)

    Họ tên: Hồ Ngọc Tân + Nguyễn Nữ Thanh Hương

    Thông tin: Chuyên Toán 1998-2001 + Chuyên Lý 2000-2003

    Đóng góp: 5.000.000đ

    Họ tên: Phan Thị Minh Nghĩa

    Thông tin: Chuyên Văn 1991-1993

    Đóng góp: 2.000.000đ

    Họ tên: Phan Thanh Chung

    Thông tin: Chuyên Hóa 2000-2003

    Đóng góp: 1.000.000đ

    Họ tên: Lê Công Nam

    Thông tin: Chuyên Lý 1991-1994

    Đóng góp: 800.000đ

    Họ tên: Nguyễn Hà Lan Phương

    Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

    Đóng góp: 500.000đ

    Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

    Đóng góp: 500.000đ

    Họ tên: Trần Tiến Dũng

    Thông tin: cựu học sinh khóa 2002-2005

    Đóng góp: 500.000đ

    Họ tên: Tô Thị Ngọc Thùy

    Thông tin: Chuyên Toán 1995-1998

    Đóng góp: 200.000đ

    Họ tên: Phạm Văn Thọ

    Thông tin: cựu học sinh khóa 1990-1993

    Đóng góp: 1.000.000đ

    Họ tên: Tập thể lớp Toán - Tin (94-97)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: bổ sung 2.000.000đ (HB)

    Họ tên: Tập thể lớp Lý - Hóa (94-97)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: bổ sung 10.500.000đ (tổng: 18.000.000đ - 13.000.000 (HB) + 5.000.000đ (lễ hội))

    Họ tên: Tập thể lớp Văn - Anh (94-97)

    Thông tin: cựu học sinh

    Đóng góp: 3.000.000đ

    Họ tên: Đoàn Tín Nghĩa

    Thông tin: Chuyên Toán 1997-2000

    Đóng góp: 1.000.000đ

    Họ tên: Cựu học sinh

    Thông tin: Chuyên Hóa 2000-2003

    Đóng góp: 9.000.000đ (HB)

    Họ tên: Lớp Văn-Anh, Toán, Lý, Hóa, Tin

    Thông tin: cựu học sinh khóa 1999-2002

    Đóng góp: 32.100.000đ (trong đó có 25.600.000đ tiền quà tặng)

    Tiện ích

    •Thống kê truy cập

    3568246
    loading
    Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]